Website Resmi Habib Segaf Baharun

Menikah Lagi Untuk Ruju’ (kembali) Kepada Mantan Suami

Ruju'Menikah Lagi Untuk Ruju’ Kapada Mantan Suami

Setiap suami mempunyai hak untuk menceraikan istrinya dengan hak tiga thalaq. Kalau seorang suami baru menggunakan satu atau dua hak thalaqnya, selama istrinya masih dalam ’iddah, suami tersebut boleh kembali rujuk kepada istrinya itu. Tapi jika hak tiga thalaqnya tersebut telah ia gunakan semua, baik sekaligus dengan satu kali ucapan (misalnya sang suami berkata kepada istrinya, “Aku thalaq engkau dengan thalaq tiga”), atau pada tiga kali kesempatan berbeda, maka habislah hak thalaq seorang suami. Ia tidak boleh kembali lagi kepada istrinya tersebut kecuali setelah ada muhallil (orang yang mengawininya terlebih dulu sebelum ia dapat menikah lagi dengan suami pertamanya).

Setelah suami barunya itu menceraikannya, barulah ia boleh kembali lagi pada suami pertama dengan akad nikah yang baru.

 

Syarat Ruju’ (Kembali) Kepada Suami Pertama

Namun demikian, bagi istri yang telah dicerai suaminya dengan thalaq tiga, ia tidak boleh kembali kepada suami yang pertama kecuali dengan memenuhi lima syarat berikut:

 1. Istri tersebut harus sudah selesai dari ‘iddah suami pertama sebelum kemudian kawin dengan laki-laki lain.
 2. Adanya muhallil, yaitu istri tersebut harus kawin dengan laki-laki lain.
 3. Muhallil atau suami yang kedua harus sudah menyetubuhinya walaupun sekali. Sebab tidaklah cukup hanya dengan akad nikah tanpa adanya hubungan badan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits:

عن عا ئشة رضي الله عنها ان إمرأة رفاعة القرظي جأت إلى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن زبير و انما معه مثل هدبة الثوب فقال صلى الله عليه و اله وسلم أتريدين أن ترجعي الى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك (متفق عليه

Berkata Sayyidah Aisyah RA, seorang istri dari sahabat Rifa’ah Al-Qurzhi datang kepada Nabi SAW, dan mengatakan, “Aku dulu istri Rifa’ah, lalu ia menceraikanku dengan thalaq tiga. Setelah itu aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, tapi dia bagaikan seonggok baju yang kusut (maksudnya seorang yang tidak dapat memenuhi nafkah bathin)”.

Lalu Nabi SAW bersabda, “Dan kini engkau ingin kembali kepada Rifa’ah? Tidak boleh, hingga suami keduamu merasakan madumu dan engkau merasakan madunya (maksudnya dengan berhubungan badan).” (Muttafaq ’alaih).

Hadits tersebut menjadi dasar yang mensyaratkan adanya hubungan badan, walaupun hanya satu kali.

Semua yang dianjurkan syari’at pasti mempunyai hikmah. Dalam hal ini, di antara hikmahnya adalah supaya para suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga kali thalaq tidak gampang mengulanginya kembali di masa yang akan datang. Kiranya hal tersebut setimpal dengan perbuatannya. Yaitu saat ia menceraikan istrinya dengan thalaq tiga, betapa sakit hati sang istri pada saat itu. Maka perasaan sakit di hati itu pun dirasakan oleh si suami saat ia kembali kepada istrinya itu. Ia akan merasakan, karena ulahnya, istrinya itu pernah digauli laki-laki lain.

 1. Istri tersebut telah dithalaq oleh muhallil atau suami yang kedua.
 2. Istri tersebut telah menuntaskam masa ‘iddahnya dari perceraiannya dengan muhallil atau suami keduanya.

Jika lima syarat di atas terpenuhi, bolehlah ia kembali kepada suami pertamanya dengan akad nikah serta mahar yang baru. Dalam pernikahan yang baru ini, suami pertamanya kembali memiliki hak thalaq penuh alias kembali mempunyai tiga hak thalaq lagi seperti semula.

2 Comments

 1. siti maaitoh's Gravatar siti maaitoh
  November 18, 2017    

  Asalamualaikum
  Ustad saya mau bertanya
  Saya bertengkar sama suami
  Dan saya diam ga mengucapkan sepatah katapun sama suami saya
  Trs suami saya marah dan mengucapkan kata ( ya udah kalo begiti kita ahiri rumah tangga kita lagi pula kita blm punya anak )
  Begitu kata kata suami saya pak ustad

  Apakah sudah jatuh talaknya pada saya?…

  • habibsegaf's Gravatar habibsegaf
   December 1, 2017    

   Waalaikumsalam..
   Saudara siti yang dirahmati Allah..
   Kalimat talaq itu ada dua,kalimat talaq sharih (jelas) dan kalimat talaq kinayah. Kalimat talaq kinayah adalah kalimat yang mengandung arti talaq dan lainnya seperti yang Anda alami ini. Jika seorang suami mengucapkan talaq yang semacam itu, hukumnya jika suami mengucapkan kalimat tersebut dan yang semisal kepada istrinya, jika dia berniat menceraikan istrinya maka jatuhlah talaq padanya, tapi jika tidak berniat maka tidak jatuh talaqnya.
   Semoga Allah merahmati kita semua. Amin..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio Streaming

Buku Karya Al Habib Segaf Baharun,M.H.I

JADWAL STREAMING

UMROH 2018

Video Ceramah

Audio Ceramah

KONTAK KAMI :

Archives