Website Resmi Habib Segaf Baharun

SELAMAT JALAN HABIB HAMID… SEMOGA KAMI DAPAT MENELADANIMU…

habib hamid

Sayyid Hamid bin Alawi bin Salim bin Abi Bakar Al-Kaff Al-Husaini Al-Makki dan kunyahnya Abu Alawi. Beliau dilahirkan di desa Kalyan di kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan pada hari Ahad 25 Sya’ban 1345 H.

 • Riwayat Pendidikan:

Beliau dibesarkan dengan keutamaan dan keilmuan dibawah asuhan ayahandanya sedangkan ibunya telah meninggal pada saat ia masih kecil. Bersamanya beliau belajar ilmu-ilmu dasar. Setelah itu beliau meneruskan jenjang pendidikannya di salah satu sekolah negri hingga lulus. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya di madrasah Al-Khoiriyah Surabaya pada tahun 1360 H selama 7 tahun. Disana beliau menimba ilmunya dari guru-guru besar, diantaranya Syaikh Umar Baraja dan Sayyid Salim Aqil. Selepas itu beliau kembali ke Banjarmasin dan mengurus pondok Darussalam di kota Martapura. Di sana beliau bukan hanya sekedar mengurus, namun juga berguru kepada guru-guru besar diantaranya adalah Syaikh Muhammad Sya’roni bin ‘Arif, Syaikh Husain Qodri dan Syaikh Abdul Qodir Hasan. Pada tahun 1367 H beliau pergi ke Makkah Al-Mukarromah untuk haji dan menambah keilmuan dari ulama’ masjidil harom selama 4 tahun. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya di sekolah Darul Ulum Ad-Diniyyah pada tahun 1371 H dan lulus pada tahun 1374 H. Di madrasah tersebut beliau mempelajari ilmu fiqih, ushulul fiqih, hadits, ulumul hadits, nahwu beserta kaidah-kaidahnya, ilmu falak, ilmu alat dan sebagainya sehingga beliau menjadi salah satu ulama’ besar di masjidil harom.

 • Guru-guru beliau:
 1. Ayahandanya, Sayyid Alwi bin Salim Al-Kaff
 2. Syaikh Umar Baraja
 3. Syaikh Salim bin Aqil
 4. Syaikh Muhammad Sya’roni bin Arif Al-Banjari
 5. Syaikh Husain Qodri
 6. Syaikh Abdul Qodir Hasan
 7. Asy-Syarif Muhammad Al-Musthofa bin Abdul Qodir As-Syinqiti
 8. Syaikh Muhammad Uhaid Al-Buguri
 9. Syaikh Hasan bin Said Yamani
 10. Syaikh Hasan bin Muhammad Al-Massyath
 11. Syaikh Muhammad Al-Arobi At-Tabani Al-Jazairi
 12. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani
 13. Sayyid Muhammad Amin Qutubi Al-Hasani
 14. Syaikh Muhammad Nur Saif bin Hilal
 15. Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani
 16. Syaikh Abdul Qodir bin Abdul Mutthallib Mandili
 17. Syaikh Ibrohim bin Dawud Fathoni
 18. Syaikh Abdul Karim bin Muhammad Amin Al-Banjari
 19. Sayyid Abdullah As-Siddiq Al-Ghomari
 20. Sayyid Abdul Aziz As-Siddiq Al-Ghomari
 21. Syaikh Al-Muqri’ Abdul Aziz Uyunussud
 22. Syaikh Hamid Harsani
 23. Syaikh Abdurrahim Idris Kalintan

Dan lain sebagainya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Aamiiin…

 • Riwayat Mengajar:

Beliau berpartisipasi dengan para ulama untuk mengajar di Masjidil Harom di pintu Al-Muhakkamah (1374 H-1399 H), beliau juga mengajar di rumahnya yang berada di syamiah, jarwal, nawriah, dan khalidah no.1 seperti kebiasaan para ulama’ di kota Makkah.

 • Murid-Murid Beliau:

Beliau mempunyai murid yang sangat banyak dari berbagai macam penjuru, terutama dari negri Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Yaman,  Mesir, Hijaz dan kalangan bangsa Arab. Banyak diantara murid beliau yang menjadi ulama’ besar.

 • Profesi Beliau:
 1. Pengajar di Masjidil Harom (1374 H – 1399 H)
 2. Pengajar di sekolah Darul Ulum Ad-Diniyah jenjang Tsanawiyah (1374 H – 1383 H)
 3. Panitia Majlis Musyawaroh (1383 H – 1410 H)
 4. Mufti di kedutaan Indonesia (1411 H)
 5. Pengajar di majlis Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani semenjak beliau wafat (1410 H) di jalan As-Sittin yang dekat dengan pasar Al-Hijaz di kota Makkah
 • Perjalanan Beliau:

Beliau berpergian dengan misi dakwah dan seminar keilmuan ke berbagai macam negara, diantaranya: Mesir, Turki, Afrika, Suria, Lebanon, Urdun, Palestin, Indonesia dan Brunei.

 • Kehidupan Sosial Beliau:

Beliau menikah dan mempunyai 2 anak laki-laki yang bernama:

 1. Sayyid Alwi yang bekerja di instansi kaligrafi Saudi Arabia, Jeddah.
 2. Sayyid Husain yang bekerja di dinas kesehatan di Makkah.

Dan 2 anak perempuan yang keduanya telah mengajar dan menikah. Salah satunya menikah dengan Sayyid Yasin Az-Zawawi yang mengajar di kota Jeddah, dan yang lainnya menikah dengan Sayyid Hasan As-Segaf yang bekerja di departemen dalam negri di Makkah.

 • Karangan Beliau:

Beliau mempunyai beberapa karangan yang berisikan komentar dan ringkasan dari kitab-kitab yang beliau ajarkan. Beliau juga merevisi beberapa kitab, diantaranya Al-Hizbul A’dhom Wa Al-Wirid Al-Afkhom karangan Imam Mala ‘Ali Qori’ yang mana muridnya yang bernama Muhammad Mahmud Siraj telah menulis biografi singkat Sayyid Hamid Al-Kaff di permulaan kitab tersebut yang telah direvisi oleh Sayyid Hamid Al-Kaff.

 • Referensi Biografi:
 1. Kesaksian langsung dari Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaff
 2. Biografi singkat tentang Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaff yang tertulis di permulaan risalah Al-Hizbul A’dhom Wa Al-Wirdul Afkhom
 3. Hadlah Al-Qumri tentang biografi kehidupan Syaikh Abdul Karim bin Muhammad Amin bin Abdurrahman Al-Banjari Al-Makki rohimahullah karangan Ahmad Sya’roni Al-Banjari.
 4. Peran Pendidikan Lokakarya Keilmuan di Masjidil Harom Pada Zaman Raja Abdul Aziz, tesis Sayyid Hasan Muhammad Syu’aib.
 • Pengalaman Al-Habib Segaf Baharun Bersama Beliau:

Al-Habib Segaf Baharun bercerita bahwasanya beliau telah lama ingin bertemu dengan sosok yang terkenal dengan kesalihannya, kealimannya dan ketinggian sanadnya, yaitu Sayyid Hamid bin Alawi Al-Kaff. Alhamdulillah setahun silam keinginan Habib Segaf tercapai untuk bertemu dengan beliau. Dalam perjumpaan itu beliau memberikan ijazah Kutubut Tis’ah dan ilbas kepada Al-Habib Segaf. Namun yang menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Habib Segaf, Sayyid Hamid memperlakukannya seperti anak sendiri dan seperti tamu yang agung padahal beliau adalah seorang yang besar di mata Alloh, apalagi di mata manusia. Hal itu beliau lakukan tidak lain karena ketinggian ilmu dan akhlaknya yang menjadikan beliau menjadi orag yang sangat tawaddhu’. Dalam pertemuan itu Sayyid Hamid memerintahkan Habib Segaf untuk membacakan secara lengkap deskriptif ijazah yang beliau dapatkan dari guru beliau dan hal itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Dengan penuh kesabaran, beliau mendengarkan Habib Segaf membacakan sanad tersebut hingga selesai. Selepas itu beliau mengusap dada Habib Segaf seraya mendoakannya dan meng-ilbas-kan (memakaikan) imamah sebagai simbol penyerahan keilmuan. Kemudian beliau memberikan ijazah khusus dan ijazah umum.

Selamat jalan Habib Hamid… Sampaikan salam dan permintaan do’a jaddikum, Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallam agar kami dapat meneladani akhlak dan upayamu dalam menyambung lidah jaddikum shollallohu alaihi wa sallam. Aamiiin…

3 Comments

 1. muhammad gunawan's Gravatar muhammad gunawan
  November 23, 2015    

  Assalamualaikum habib
  alhamdulillah akhirnya setelah saya kemarin mendengar cerita dari habib waktu di mobil, akhirnya dapat membaca kutipan biografi beliau, terimakasih banyak bib
  Wassalam

  • habibsegaf's Gravatar habibsegaf
   November 28, 2015    

   Wa’alaikumussalam…
   Alhamdulillah.. Iya, sama-sama…

 2. Isa's Gravatar Isa
  December 19, 2015    

  رحمه الله رحمة واسعة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio Streaming

Buku Karya Al Habib Segaf Baharun,M.H.I

JADWAL STREAMING

UMROH 2018

Video Ceramah

Audio Ceramah

KONTAK KAMI :

Archives