Website Resmi Habib Segaf Baharun

Faedah-Faedah Aqiqah

Dengan melaksanakan aqiqah, maka seakanakan kedua orang tuanya telah melaksanakan sebuah kurbanyang mendekatkan dirinya dan anak tersebut pada awal-awal dia keluar ke dunia. Dan tentunya bayi itu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam pelaksanaan aqiqah. Misalnya:

1. Do’a yang didapatkannya dari para hadirin dalam walimah aqiqah tersebut. Begitu pula ketika dia mendapatkan keberkahan daripada mereka orang-orang sholeh yang datang dalam acara aqiqah itu dengan menggendongnya atau menyentuhnya.

2. Dengan melaksanakan aqiqah, maka kedua orang tua layak untuk mendapatkan syafaat daripada anak yang dilahirkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits di awal bab ini.

3. Dengan melaksanakan aqiqah, seakan-akan kedua orang tuanya telah memberikan sebuah tebusan sebagaimana Allah telah menebus sayyidina Ismail dengan kambing yang diturunkan dari surga untuk disembelih oleh sayyidina Ibrohim AS. Dan hal itu menjadi adat orang-orang jahiliyah ketika dilahirkan anak untuk mereka, kemudian mengambil darahnya sedikit dan mengusapkannya di atas kepalanya. Lalu adat tersebut diteruskan oleh Nabi SAW. Hanya saja Nabi s meniadakan dan mengharamkan mengusap kepala bayi tersebuat dengan darah kambing yang disembelih. Karena itu adalah adat jahiliyah.

    Maka kesimpulan daripada aqiqah itu, sebetulnya merupakan sebuah walimah dengan mengundang kaum muslimin untuk menampakkan rasa bergembira dengan anugrah yang Allah berikan. Dan untuk menampakkan nasab daripada anak tersebut serta meminta do’a para hadirin untuk kelangsungan anak yang dilahirkan itu menjadi seperti yang diharapkan oleh kedua orang tuanya dan terutamanya dapat membanggakan Nabinya Muhamma SAW.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Radio Streaming

Buku Karya Al Habib Segaf Baharun,M.H.I

JADWAL STREAMING

UMROH 2018

Video Ceramah

Audio Ceramah

KONTAK KAMI :

Archives