Website Resmi Habib Segaf Baharun

Posts in category Fiqih Jinayat

Apakah semua pembunuh wajib dieksekus...

hukumanmati

Jika semua syarat yang disyaratkan atas pelaku terpenui maka harus dilaksanakan hukuman seksekusi qisos , dan jika tidak terpenuhi semua syaratnya atau sebagiannya maka tidak dilaksanakan hukuman qisos terhadap pelaku, baik pelaku tindak pidan pembunuhan atau melukai , berikut ini syarat syaratnya : 1. Pelaku tindak pidana sudah baligh, adapun jika yang melakukan tindak pidana […]

Qishos

qishos

Qisos dalam istilah ulama figih juga disebut alqowad yang berarti menggiring dikatakan demkian dalam bahasa arab menurut istilah para ulama figih karena si pelaku digiring ketempat eksekusi untuk dilaksanakan hukuman qisos . Sedangkan pengertian dari kata qisos itu sendiri adalah suatu hukuman yang sepadan terhadap para pelaku tindak pidana, kalau membunuh maka harus dipancungdan kalau […]

HOMO SEKS??? APA HUKUMNYA?

homo

       Melakukan penetrasi dalam dubur disebut liwat dan pelakunya disebut luwti (homo) dikatakan demikian karena pertama kali yang melakukannya adalah kaum nabi Luth AS dimana mereka melakukannya dengan meniru apa yang dilakukan oleh babi terhadap sejenisnya, baik dubur yang menjadi korbannya adalah dubur seorang laki-laki atau wanita walaupun terhadap istrinya sendiri

Ancaman Dan Peringatan Bagi Seorang H...

ancaman penjabat sebagai Hakim

Ancaman Dan Peringatan Bagi Mereka Yang Meminta Jabatan Sebagai Seorang Hakim Menjadi seseorang hakim pertanggungannya sangatlah berat baik di dunia apalagi kelak diakhirat oleh karena itu para sholihin pada zaman dahulu sangat menolak dan enggan untuk menjabat sebagai seorang hakim karena mereka sangat takut akan tanggung jawabnya kelak diakhirat, oleh karena itu Imam Syafi’i R.A […]

HUKUMAN TERHADAP SEORANG YANG MURTAD

57

Kalimat murtad berasal dari kalimat riddah dan pengertian dari kalimat riddah secara bahasa adalah kembalinya sesuatu ke sesuatu lainnya sedangkan menurut arti syar’i adalah seseorang muslim yang memutuskan keislamannya dengan masuk ke dalam agama kafir baik dengan perkataan, tindakan, niatan, hinaan, menentang hukum-hukum islam atau meyakini suatu keyakinan di luar agama islam sedangkan dia adalah […]

HUKUMAN ATAS ORANG YANG MENINGGALKAN ...

hukuman meninggalkan shalat

HUKUMAN ATAS ORANG YANG MENINGGALKAN SHOLAT Ibadah sholat lima waktu adalah amaliyah seorang hamba yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat. Sehingga jika sempurna amal ibadah sholat yang diwajibkan kepadanya, maka Allah SWT akan menerima semua amaliyah lainnya. Lain halnya jika ibadah sholatnya tidak sempurna, maka amaliyahnya yang lain tidak akan dapat menutupinya […]

APAKAH DITERIMA TAUBAT ORANG YANG MEL...

Taubat

APAKAH DITERIMA TAUBAT ORANG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN? Ketahuilah bahwa taubatnya seseorang yang pernah melakukan pembunuhan dihukumi sah dan diterima, asalkan dia bertaubat dengan taubatan nasuhah dan dia telah menyerahan dirinya kepada para ahli waris dari si mayyit. Dan dia telah menyerahkan dirinya kepada para ahli waris dari si mayyit dan dia menerima dengan keputusan mereka […]

Radio Streaming

Buku Karya Al Habib Segaf Baharun,M.H.I

JADWAL STREAMING

UMROH 2018

Video Ceramah

Audio Ceramah

KONTAK KAMI :

Archives