Website Resmi Habib Segaf Baharun

Posts tagged al habib segaf baharun MH.i

Mujahadah sebagai Jalan Kesuksesan

jalan kesuksesan

Kita sebagai manusia diciptakan dengan sifat yang standar, walaupun ada diantara mereka karena do’a guru atau orang tua yang mudah menjaganya yaitu yang dinamakan wahbiah. Akan tetapi banyak orang yang melalui mujahadah-mujahadah terlebih dahulu. Proses itu jika diserahkan kepada orang yang ahli maka akan lebih mudah. Sifat dari manusia itu awalmula rakus, sombong, iri, semua […]

Bahaya Lisan: Bernyanyi dan Melantunk...

bahaya lisan

           Yang dimaksud bernyanyi disini adalah menyanyikan lagu-lagu yang haram untuk dilantunkan semisal lagu-lagu yang tidak pantas untuk dinyanyikan atau dilagukan, baik yang terkait dengan cinta ataupun maksiat. Sedangkan yang dimaksud melantunkan syi’ir disini adalah semacam syi’ir- syi’ir jahiliah, semisal  syi’ir yang diperuntukan untuk wanita untuk memuji kecantikannya serta mengungkapkan sifat-sifatnya. […]

Berfikirlah terhadap Makhluk Allah da...

Berfikirlah terhadap Makhluk Allah dan Janganlah berfikir pada Zatnya Allah

           Jika terlintas difikiran kita bahwasnya Allah Ta’ala itu seperti itu, seperti itu, adanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ketahuilah bahwasanya Allah Ta’ala itu tidak seperti demikian. Karena apa?. Karena Allah itu tidak bisa dijangkau, sesuatu yang bisa dihayalkan itu sesuatu yang bisa dilihat, yang pernah digambarkan, yang pernah diceritakan, […]

Kiat-Kiat Menguatkan Keyakinan dan Ke...

Kiat-Kiat Menguatkan Keyakinan dan Keimanan

          Nabi Muhammad diutus untuk membawa kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dan ketentraman. Dan Nabi Muhammad telah menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan dan kesentosaan tidak akan mungkin diraih kecuali dengan keimanan dan keyakinan. Nabi telah menjelaskan kiat-kiat bagaimana kita menguatkan keimanan dan keyakinan sehingga kita menjadi seseorang yang merasa penuh dengan kebahagiaan […]

Dunia Yang Tercela

Dunia Yang Tercela

Dunia adalah musuh Allah dan musuh para wali-wali-Nya, bahkan musuh bagi musuh-musuh Allah.Dikatakan sebagai musuh bagi Allah Ta’ala dikarenakan memang dunia itu dapat mencegah dan menghambat beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu Allah tidak pernah memandangnya dengan rahmat semenjak Allah menciptakannya. Adapun permusuhannya kepada semua wali-wali Allah karena ia selalu berhias diri kepaa mereka […]

Jihad Menjadi Jalan Cepat Menuju Surg...

Jihad Menjadi Jalan Cepat Menuju Surga

Daripada suatu ibadah yang dianjurkan agama Islam adalah amar ma’ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang keunkaran. Bentuk amar ma’ruf dan nahi munkar sangatlah banyak, dengan berda’wah, jihad fisabilillah, belajar ilmu dan masih banyak lagi. Telah banyak datang daripada Ayat dan Hadits yang membicarakan tentang jihad, dan termasuk paling tingginya peringkat amar ma’ruf nahi munkar, […]

Banyak Jalan Menuju Surga

Banyak Jalan Menuju Surga

Semua orang didunia itu pastilah mengetahui adanya surga, dan mereka juga menginginkan untuk memasuki surga tersebut. Bagi seorang hamba yang memiliki Tuhan mendapatkan syurga tersebut tidaklah mudah, banyak  amalan-amalan, kebaikan juga ibadah yang harus dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan surga tersebut. karena banyak juga hal-hal yang akan menjerumuskan manusia untuk menuju keneraka. Rasulullah SAW bersabda: Ada […]

Mengapa harus Amar Ma’ruf Nahi ...

Mengapa harus Amar Ma’ruf Nahi Munkar?

      Amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah suatu ibarat dari berseru kepada kebaikan dan melarang untuk melakukan kemungkaran. Ia menjadi sebuah barometer dari tegaknya syari’at agama, maupun tidak tegaknya. Karena amar ma’ruf dan nahi mungkar, Allah SWT menurunkan kitab-kitab-Nya kepada para Rasul dan Nabi, begitu pula Allah SWT mengutus para Rasul untuk melaksanakannya. […]

Berilmu tapi sombong

Graphic1

Kesombongan Dengan Ilmu Dan ini merupakan salah satu dari penyakit hati yang paling sulit hilang dan yang paling menjerumuskan serta membinasakan, menghitamkan hati seseorang. Dan tidak akan hilang dari hati seseorang sifat sombong dengan ilmu ini, kecuali telah bermujahadah dengan mujahadah yang luar biasa, dan berupya serta berusaha dengan usaha yang maksimal. Yang demikian itu […]

Senang menasehati dan dinasehati

Senang menasehati dan dinasehati

Menasehati dan dinasehati, keduanya adalah sifat yang mulia. Dan semua sifat yang mulia, pasti tidak mudah dilakukan kecuali dengan bermujahadah. Karena semua sifat mulia, tidak diinginkan oleh setan untuk dilakukan oleh manusia. Yang demikian itu akan mendekatkan pelakunya kepada ridho Allah . Sedangkan, para setan dan hawa nafsu memang Allah ciptakan supaya manusia tidak mudah […]

Radio Streaming

Buku Karya Al Habib Segaf Baharun,M.H.I

JADWAL STREAMING

UMROH 2018

Video Ceramah

Audio Ceramah

KONTAK KAMI :

Archives